කලකට පස්සේ…………………………………….

මගේ ජීවිතය මා සිතුවටත් වඩා දැන් වෙනස් වෙලා
නොසිතූ මොහොතක මගේ ජීවිතය ආලෝකමත් වුනේ මගේ අලුත් රැකියාවත් සමගයි
පුංචි කාලෙ ඉඳන් හීන දැක්කෙ හොඳට ඉගෙන ගෙන හොඳ රැකියාවක් කරන්න
අන් අයට මට හැකි උදව්වක් කරන්න
දෙමාපියන්ගෙ ගුරුවරුන්ගෙ බලාපොරොත්තු ඉටු කරන්න
අද මම මගේ ජීවිතය ගැන ගොඩක් තෘප්තිමත්. මගේ රැකියාව ගැන තෘප්තිමත්.

ජීවිතය ජයගන්න මට මග කියාදුන්න මගෙ දෙමාපියන්ව සහ ගුරුවරුන්ට මා සදා ණය ගැතියි.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: